BAN ĐIỀU HÀNH

- Công ty cổ phần phát triển nguồn lực và công nghệ Bình Minh

- Địa chỉ: P208 nhà B3D Nam Trung Yên (góc giao Mạc Thái Tổ - Nguyễn Quốc Trị) - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội